Benvido á Páxina da Mancomunidade de Concellos do Morrazo

Aviso Legal


O Mancomunidade de Concellos do Morrazo é o titular do seguinte dominio:
http://www.mancomunidadedomorrazo.org


Contacto:

Mancomunidade do Morrazo.
CIF: P-3600020-F
info@mancomunidadedomorrazo.org


A Mancomunidade de Concellos do Morrazo adoptou os niveis de seguridade de protección dos datos persoais legalmente requiridos, e instalou os medios e medidas técnicas o seu alcance para evitar a pérda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos datos persoais facilitados. Malia iso, o usuario ten que ser consciente de que as medidas de seguridade en Internet no son inexpugnables.


A Mancomunidade de Concellos do Morrazo, garantiza a confidencialidade dos datos de carácter persoal facilitados polos usuarios e seu tratamento automatizado de acordo á lexislación vixente sobre protección de datos de carácter persoal (Lei Orgánica 15/99, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, o Real Decreto 994/1999, de 11 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de medidas de seguridade dos arquivos automatizados que conteñan datos de carácter persoal, así como toda a normativa aplicable nesta materia.


O interesado poderá exercer seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, nos termos establecidos na lexislación aplicable, por escrito dirixido ó Mancomunidade de Concellos do Morrazo

En ningún caso o Mancomunidade de Concellos do Morrazo utilizará os datos persoais para outro fin que no sexa establecer contacto co usuario, cando o motivo así o requira.

Os contidos do sitio web Mancomunidade de Concellos do Morrazo poderán ser modificados e actualizados polo Concello sen previo aviso, tanto no referente ás informacións como á estructura e deseño gráfico.


A Mancomunidade de Concellos do Morrazo inclúe no seu sitio web enlaces a contidos externos que considera de interese para o cidadán. A este respecto, a Mancomunidade de Concellos do Morrazo non se responsabiliza das modificacións que poidan producirse nos destinos dos enlaces externos incluídos no sitio municipal, nin do uso que se faga deses contidos por parte dos usuarios da web.


A Mancomunidade de Concellos do Morrazo é titular dos dereitos de propiedade intelectual do deseño e códigos que se recollen nos dominios de Internet mencionados arriba, agás que se faga referencia expresa en senso contrario.


A Mancomunidade de Concellos do Morrazo non será responsable dos fallos que se puidesen producir nas comunicacións, non comprometéndose tampouco a que a rede de transmisión estea operativa en todo momento.

O usuario recoñece e acepta que o uso dos contidos e servizos ofrecidos pola Mancomunidade de Concellos do Morrazo na súa web realízase baixo o seu único e exclusivo risco e responsabilidade.